iGel Blue gel alcoolic dezinfectant...

iGel Blue gel alcoolic dezinfectant pentru maini canistra 5 litri

HD9997

Gel alcoolic dezinfectant pentru mâini, utilizat în unități sanitare.

Avizat MS sub numărul 5103BIO/01/12.24.

Efect bactericid, fungicid, levuricid, virucid.

Testat dermatologic.

Gel alcoolic dezinfectant pentru mâini, utilizat în unități sanitare.

Domeniul de utilizare: Gel alcoolic dezinfectant pentru mâini, utilizat în unități sanitare.

Preparatul a fost formulat cu un emolient eficient, conferind o vâscozitate mai mare şi un timp de contact prelungit între preparat şi piele, în consecinţă o mai bună performanţă.

Induce efectul de hidratare, datorită conținutului mare de glicerină. 

Aria de aplicare: dezinfectant bactericid, fungicid, levuricid și virucid, destinat aplicării directe la oameni.

Categorii de utilizatori: industriali, profesionali, unități sanitare.

Indicații de utilizare: Se utilizează ca atare, nediluat. Se aplică 3-6 ml. și se masează mâinile timp de 60 de secunde.

Nu necesită clătire.

Nu usucă mâinile.

Atenție! Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate reduce eficiența tratamentului.

Nu se amestecă cu alte produse.

Eficacitate bactericidă, testată în conformitate cu standardul PN-EN 1500:2013 (în condiții de curățenie), împotriva Escherichia coli K12 NCTC 10538,  în concentrație de 100%, 3 ml., timp de acțiune - 60 de secunde, la o temperatură de 20°C.

Eficacitate bactericidă, testată în conformitate cu standardul EN 13727+A2 (în condiții de curățenie), împotriva Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Enterococcus hirae ATCC 10541, Escherichia coli NCTC 10538,  în concentrație de 100%, timp de acțiune - 60 de secunde, la o temperatură de 20°C.

Eficacitate bactericidă, testată în conformitate cu standardul PN-EN 1276:2010/AC:2010 (în condiții de curățenie), împotriva Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Escherichia coli ATTC 10536, Staphylococcus aureus ATTC 6538,  Enterococcus hirae ATCC 10541,  în concentrație de 80, 50%, timp de acțiune -60 de secunde, la o temperatură de 20°C.

Eficacitate fungicidă, testată în conformitate cu standardul SR EN 1650 (în condiții de curățenie), împotriva Candida albicans ATCC 10231, în concentrație de 100%, timp de acțiune - 60 de secunde, la o temperatură de 20°C.

Eficacitate fungicidă/levuricidă, testată în conformitate cu standardul UNE-EN 13624:2014 (în condiții de curățenie), împotriva Candida albicans CECT-1394 (ATCC-10231), Aspergillus brasiliensis CECT-2574 (ATCC-16404), în concentrație de 80, 50%, timp de acțiune - 60 de secunde, la o temperatură de 20°C. 

Eficacitate virucidă, testată în conformitate cu standardul SREN 14476+A2 (în condiții de curățenie), pentru tulpina de referință Poliovirus Sabin 1 Lsc2ab, în concentrație de 100%, timp de acțiune - 60 de secunde, la o temperatură de 20°C.

Reglementări legale: Conține:  etanol (CAS: 64-17-5, EC: 200-578-6) - 63g/100g produs, propan-2-ol (CAS:67-63-0, EC:200-661-7) – 7g/100g produs, clorură de benzalconiu (CAS: 68424-85-1, EC: 270-325-2) - 0,05g/ 100 g produs.

Precauții: H225: Lichid și vapori foarte inflamabili. H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor. P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210: A se păstra departe de surse de căldură/ scântei/ flăcări deschise/ suprafețe încinse. Fumatul interzis. P233: Păstrați recipientul închis etanș. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P337+313: Daca iritarea ochilor persistă: consultați medicul. P370+378: În caz de incendiu: utilizați dioxid de carbon, pulbere chimică pentru stingere. P501: Aruncați conținutul/ recipientul la un centru avizat de colectare a deșeurilor.

Condiții de depozitare: A se păstra în loc uscat și răcoros, ferit de acțiunea directă a razelor solare și de îngheț, la temperaturi cuprinse între 5°C și 25°C.

Termen de valabilitate: 24 de luni de la data fabricației, în ambalajul original, închis etanș. A se vedea data inscripționată pe ambalaj.

Ambalare: 120 de canistre pe palet.

Nota Comentarii (0)

Sistem de management al calităţii

Calitatea este un factor esenţial din perspectiva globalizării şi competiţiei internaţionale.

Este cunoscut faptul că un client mulțumit va vorbi despre tine, te va recomanda întotdeauna celor din jurul său, iar cea mai mare influență o au laudele venite din partea celorlalți.

Standardul ISO 9001 specifică cerințele generale pentru dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea sistemelor de management al calității, în scopul de a satisface exigențele tuturor clienților.

Hotărârea fermă şi coordonarea nemijlocită a managementului de vârf, implicarea conştientă şi  continuă a întregului personal al organizaţiei, aportul calificat al unor specialişti în domeniul managementului calităţii ne dau siguranța că produsele furnizate de către noi sunt în conformitate cu specificațiile stabilite și cu cerințele legale.

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența de navigare pe site. Vom presupune că sunteți de acord, dar puteți bloca acele cookies, dacă doriți. Aflati aici cum: allaboutcookies.org