Coșul meu

0 produse

Categorii Acordeon

Certificări

DECLARATIA DE POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

 

S.C.  GRUNDWAL S.R.L este o societate competentă, operativă, integră, deschisă, orientată către client având ca domeniu de activitate:


“Comert cu ridicata al bunurilor de uz gospodaresc”

 

Principiile de bază ale organizatiei noastre sunt:
  orientarea întregii activităţi către satisfacerea cerinţelor explicite şi implicite ale clienţilor prin oferirea unei game diversificate de produse si servicii la preţuri concurenţiale;
  tratarea cu seriozitate a tuturor relaţiilor de colaborare cu toate părţile interesate în vederea câştigării şi menţinerii pieţelor de desfacere;
  obţinerea unei imagini excelente dovedite prin profesionalism şi relaţii optime de comunicare cu furnizorii şi clienţii.
  menţinerea şi creşterea cotei de piaţă pentru activităţile desfăşurate de S.C. GRUNDWAL S.R.L., luându-se în consideraţie presiunea competiţiei, schimbările cerinţelor clienţilor, precum şi noile cercetări în domeniu;
  reacţia rapidă la solicitările interne şi externe, ceea ce presupune sistem informaţional bun, personal calificat;
  îmbunătăţirea comunicării între salariaţi, în toate fazele de derulare în vederea realizării activitatii oganizatiei.
  obiectivele pe termen lung şi scurt ale domeniului de activitate – acestea trebuie să fie clare, cuantificabile şi evaluabile;
  modalităţile de acţiune şi calendarele de termene pentru atingerea obiectivelor;
  responsabilii pentru fiecare acţiune prevăzută de politică.

Condiţia de bază pentru ca aceste principii să devină realitate, este respectarea cerinţelor sistemului de management al calităţii implementat în organizaţia noastră, conform standardului SR EN ISO 9001 : 2008. Acest sistem oferă cadrul pentru îmbunătăţirea activităţilor prin:
  semnalarea de către fiecare angajat a oricăror neconformităţi apărute în cursul activităţii;
  eliminarea cauzelor ce duc la neconformităţi pentru reducerea costurilor noncalităţii;
  instruirea permanentă a personalului angajat în vederea ridicării nivelului profesional;
  intensificarea activităţii de marketing/publicitate pentru a face produsele /serviciile noastre cât mai competitive şi pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor clienţilor;
  analiza periodică a datelor pentru identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a activităţilor. 

Conducerea S.C. GRUNDWAL S.R.L. se angajează să asigure resursele necesare pentru funcţionarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii Sistemului de Management al Calitatii şi să asigure conformitatea cu legislaţia şi reglementările aplicabile, în scopul obţinerii performanţei privind calitatea lucrarilor / serviciilor  realizate.

 

 Data: 10.09.2011                                          

 

Aprobat,


Director General, Lucica Victoria Marin

Produse noi

Cele mai vândute produse

Branduri